Ggzinfowijzer.jouwweb.nl
GGZ - infowijzer » Client » Psychische stoornis » Antisociale stoornis

Antisociale stoornis

Wat is een antisociale persoonlijkheidsstoornis?

Mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis vertonen een patroon van onverantwoordelijk gedrag. Dit vertonen zij hun leven lang. Ze houden zich niet aan de rechten van anderen , de waarden en normen van de samenleving, gewetenloosheid en geen boodschap hebben aan de wetgeving. Het begint al in de kinderjaren of in de adolescentie periode. Er wordt geen rekening gehouden met afspraken, regels en hebben geen begrip voor gezag hebbende.

Hoe wordt een antisociale stoornis veroorzaakt?

Er zijn diverse factoren bekent waarbij de persoonlijkheidsstoornis vaak voor komt, denk hierbij aan de omgeving, geslacht en leeftijd, levensgebeurtenissen en individueel kwetsbaar. Het komt meer voor bij mannen als vrouwen, heb kan genetisch beïnvloed zijn, gaat vaak samen met een hersenafwijking, lage intelligentie, gedragsstoornis als kind, slechte jeugd ervaringen c.q. .opvoeding

Wat zijn de symptomen van een antisociale stoornis? 

Niet in staat zich te conformeren aan de maatschappelijke norm dat men zich aan de wet moet houden, blijkend uit het herhaaldelijk plegen van handelingen die een reden voor arrestatie kunnen zijn. Oneerlijkheid, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen, het gebruik van valse namen of anderen bezwendelen ten behoeve van eigen voordeel of plezier. Impulsiviteit of onvermogen ‘vooruit te plannen’. Prikkelbaarheid en agressiviteit, blijkend uit bij herhaling komen tot vechtpartijen of geweldpleging. Roekeloze onverschilligheid ten aanzien van eigen of andermans veiligheid. Constante onverantwoordelijkheid zoals blijkt uit het herhaaldelijk niet in staat zijn geregeld werk te behouden of financiële verplichtingen na te komen. Geen spijtgevoelens hebben, zoals blijkt uit de ongevoeligheid voor of het rationaliseren van het feit anderen gekwetst, mishandeld of bestolen te hebben.Hoe wordt een antisociale stoornis behandeld?Psychotherapie, psychosociale interventies en medicatie farmacotherapie alleen is dit vaak niet effectief.